ELEMENTAL TÜRKİYE

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Elektronik atıkların toplanması

Güvenli, geri alınamaz veri silme

Elektronik bileşenlerin geri dönüşümü

Elektronik atık geri dönüşüm

 • Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar
 • Her türlü bilgisayar çevre birimleri
 • Devre kartları, baskılı devre kartları
 • Elektronik bileşenler
 • Elektrik kablo Soketleri
 • Cep telefonları

Neden ELEMENTAL TÜRKİYE ?

Büyüyen ve gelişen profil…
Evciler Kimya Madencilik ve Değerli Metaller Sanayi Ticaret A.Ş 1982 yılından bu yana değerli metaller sektöründe faaliyet göstermektedir.
Firma 1996’dan itibaren ağırlıklı olarak elektronik/elektrikli alet atıkları (e-atık) ve hurda oto-katalizör toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm aracılığı
alanına yönelmiş ve etkinliklerini Türkiye sınırlarının dışına Avrupa, Afrika,Orta Doğu, Uzak Doğu ve komşu ülkelere taşımıştır. Sahip olduğu yaklaşık
30 yıllık birikimi, uluslararası deneyimi ve konusunda uzman ekibiyle elektronik atık (e-atık) toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüme aracılık
faaliyetlerini, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izniyle ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile yürütmektedir. Evciler, Mart 2019 tarihinde şirketin tamamını dünyanın en büyük
elektronik atık geri dönüşüm şirketlerinden olan Elemental Holding SA’ya satmıştır. Şirket Evciler adını Elemental olarak değiştirmiş ve faaliyetlerini
bu isimle sürdürmektedir. Artan kapasite ve yatırımlar… Yılllık 10 ton elektronik/elektrikli alet (e-atık) işleme kapasitesiyle
firma, Ankara’da toplam 7 m2 kapalı alana sahip iki ayrı tesiste kendisine “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü” tarafından tahsis edilmiş Faaliyet Belgesi kapsamında faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir. Ankara’da yer alan yüksek kapasiteli
tesisleri, İstanbul İkitelli’de bulunan Marmara Bölge Ofisi, İzmir Bornova’daki Ege Bölge Ofisi, çevre ve kimya mühendislerinden oluşan
deneyimli ekibi ile giderek artan bir e-atık işleme hacmine ulaşan firma, sektöründe liderdir. E-atık alanında, geleceğe vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşan Elemental,
bu amaçla geri dönüşüm konularında ülkemizde ilklere imza atacak yatırımlar planlamakta ve bu yönde uygun adımlar atmaktadır.

Bölgesinde ve diğer pazarlarda aktif… E-atık konusunda ilk, öncü ve tanınan firmalardan biri olması, zamanla yatırımlarını tamamlaması Elemental’in sadece yurtiçinde değil, Avrupa,
Afrika, Ortadoğu, Uzak Doğu ve çevre ülkelerde de e-atık ve hurda oto katalizör toplama ve ayrıştırma faaliyetlerinde hızla artan bir başarı grafiği
yakalamasına neden olmuştur. Bu faaliyetler mevcut tesislerde ve/veya Avrupa’daki yerleşik metal rafinerileri ile işbirliği çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Elemental, Ankara atık işleme fabrikasında Alman ve Avusturya kökenli üstün teknolojiyi kullanarak entegre bir atık ayrıştırma-işleme sistemi ve
tehlikeli atık ara depolama yatırımı yaparak bünyesine dahil etmiştir. Ayrıca İstanbul Tuzla bölgesinde hizmet kalitesini arttırmak için geniş
kapsamlı bir e-atık kırma ve depolama merkezi planlamaktadır. Günümüz itibariyle ise 12 adet “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşıma Lisansı”na
sahip araç filosu ile yurt çapında toplama hizmeti verilmektedir. Değerler ve sosyal sorumluluk bilinci… Elemental çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi,
kalite politikaları doğrultusunda çalışmayı prensip edinmiştir. E-atıkların tehlikeli maddeler kapsamında ele alındığını bilerek, bu hususu her
aşamada gözetmektedir. Her geçen gün küçülen Dünyamızda mevcut kaynakların sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevresel etkilerinin yerel
ve bölgesel ölçekte kalmayıp global sonuçlar doğurduğunu kabul etmiştir. Günümüzde Dünya pazarında yer alabilmek için insana ve çevreye değer
veren yöntemler ile hizmet vermenin kaçınılmaz olduğunun farkındadır. Sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda ise, hizmet verdiği sektörde bu
tür projeleri kurumsal yapısına entegre etmiş ve bu konuya insan kaynağı yönlendirmiş Türkiye’deki tek firmadır. Elemental’in kabul ettiği firma
değerleri arasında güvenilirlik, üretkenlik, sürekli gelişim, çevre bilinci ve sorumluluk en başta gelir.

 • Büyük ev eşyaları (Bulaşık, çamaşır makinesi vb.)
 • Küçük ev aletleri (Elektrik süpürgesi, tost makinesi vb.)
 • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (Bilgisayarlar, telefonlar vb.)
 • Tüketici ekipmanları (Video kameralar, müzik enstrümanları vb.)
 • Aydınlatma ekipmanları (Floresan, tasarruflu ampuller vb.)
 • Elektrikli ve elektronik aletler (Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere matkaplar, testereler vb.)
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri (Video oyunları, jetonlu makineler vb.)
 • İzleme ve kontrol aletleri (Termostatlar, ısı ayarlayıcıları vb.)
 • Otomatlar (Para, içecek otomatları vb.)

© Telif Hakkı - ELEMENTAL GERİ DÖNÜŞÜM