AEEE İşleme & Yönetim

Elektrikli ve elektronik atık miktarının kontrolsüz şekilde artmasıyla önlem alınması ihtiyacı doğmuş ve Avrupa Birliği Komisyonu 2002 yılından itibaren bu konuda harekete geçmiştir. “Zararlı Maddelerin Sınırlandırılması”yla ilgili ROHS (Restriction of Hazardous Substances) Direktifi ve “Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarına” yönelik WEEE (Waste of Electronic and Electrical Equipment) Direktifi AB tarafından uygulanmaktadır.

ROHS, Avrupa Konseyi’nce kabul edilen; elektronik cihaz üretiminin çevreye zarar vermemesi için, elektrikli ve elektronik ürünlerin üretiminde sağlığa zararlı maddelerin kullanımını kısıtlayan kurallardır. WEEE ise, temelde elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle üreticilerin ömrünü tamamlayan elektrikli/elektronik ürünlerinin geri dönüşüm, geri kazanım ve parçalanabilirlik olanaklarını düşünerek tasarlanmaları hedeflenmektedir.

WEEE Direktifi de ROHS Direktifi gibi 2003 tarihinden itibaren AB ülkeleri nezdinde yürürlüğe girmiştir. Gelişmişlik Endeksi ve satın alma gücüyle doğrudan ilgili olan e-atık miktarı AB nezdinde kişi başı 14-24 kg’dır. AB’de yıllık toplam 24 milyon ton e-atık ortaya çıktığı ve anılan yönetmeliklere rağmen bu miktarın sadece 8 milyon tonunun geri dönüşüme tabi tutulabildiği bilinmektedir. AB, 2011 yılı içerisinde geri dönüşüm miktarını arttırmak amacıyla WEEE Yönetmeliği’ni revize edecek çalışmalara devam etmektedir.

 
Evciler, elektronik atıklar konusundaki birikimini ve uluslararası deneyimini, konusunda uzman ekibi ile üretici firmaların hizmetine sunmakta,WEEE Direktifi kapsamında gerek üretim süreçleri, gerekse bu süreçler ile ilgili danışmanlık hizmetini başarıyla gerçekleştirmektedir.