Kablo Geri Dönüşüm

Elektrikli ve elektronik cihazların vazgeçilmez bir öğesi olan kablolar bünyelerinde plastik, bakır ve alüminyum barındırırlar. Kablolar gerek koruma nedeniyle kaplandıkları PVC ve polietilen türü plastikler, gerekse iletken özelliği taşıdıklarından içerdikleri bakır, gümüş, pirinç gibi teller açısından geri dönüştürülebilir atıklar arasında önemli bir sırada yer almaktadır. Bu nedenlerle kablolar kullanım ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşüm sürecine dahil edilmelidir. Geri dönüşüme tabi tutulabilecek atık kablolardan başlıca örnekler aşağıdaki gibidir:
  • Bilişim ve iletişim araçlarında kullanılan kablolar (telefon, faks, fotokopi, printer, televizyonda vb. kullanılan kablolar)
  • Beyaz ev eşyalarında kullanılan kablolar (çamaşır, bulaşık makinası, buzdolabı gibi)
  • Yerel telekomünikasyon ağlarında bulunan kablolar (telefon santralinde, telefon hatlarında veya data transferi için kullanılan fiber optik kablolar) 

Geçmişte kullanılan yöntemlerde kablo üzerindeki plastik yakılarak içindeki bakır ve alüminyuma ulaşılması mümkün olurken, bu yöntemle yakım sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar çevre ve insan sağlıgı açısından tehdit oluşturuyordu. Ayrıca PVC’nin yeniden kullanımı söz konusu değildi. Yakım esnasında dioksinler, selenyum ve kadmiyum gibi ağır metal grubundaki kirletici ve kanserojen maddeler ortaya çıkarak hava, su ve toprağa karışıp çevreyi kirletiyordu.

Bugün çevreye zarar vermeden yapılan bir kablo geri dönüşümü, uzmanlık, tecrübe ve teknik yeterlilik gerektirmektedir. Evciler, kablo geri dönüşümü konusunda yapmış olduğu yatırımlar ile çevreye duyarlı yenilikçi ve teknolojik yöntemler kullanarak, atık kabloları kırıcılardan geçirmekte ve kablo üzerindeki plastiği, kablo bünyesindeki bakır ve alüminyumu birbirinden ayırarak ikincil hammadde olarak sanayiye ve ekonomiye sunmaktadır.